እዙ ናይ ሞባይል ምኽሪ ግልጋሎት ፀረ ኣክራሪነት ንኩሎም ኣብ ፀረ ኣክራሪነትን ዘርኣዊነትን ክሰርሑ ዝደልዩን ወይ ብኡ ጉድኣት ዝበፀሖምን ሰባት እዩ ዝድግፍ።

እዚ ብምግባር ድማ፣ ዓርሰ ሓገዝ ኣብ እቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ንጡፋት ሰባት ብምርኻብ ነቕርበን ውልቀ ሰባት ብምምዕባልን ሕቶታት መሰረት ዝገበሩ ፍልጠታት ዝሓዙ ሓገዛት እውን ንህብ። እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ምትግባርን ረቋሒታት ምሕላፍን እውን እዞም ፍልጠታት እዚኦም ንጥቀመሎም ኢና። 

ካልኦት ተግባራት እውን ናይ ኣክራሪነት ኣጋጣሚታት ይምዝግቡን የፃርዩን እዮም።

ብትምህርቲን ምይይጥን፣ ናይ ስልጠና/ትምህርቲ ክፍለ ግዜታትን ናትና ሕትመታትን፣ ብዛዕባ ዴሞክራቲክ ምትሕብባራት ኣብ ሓደጋ ዘእቲ ምዕባለ ኣፍልጦ ንህብ – ‘ማእኸለዎት ማሕበረ ሰብ’ ኢሎም ንዓርሶም ዝፅውዑ ዘይኮኑ።

 

ኣብ ፀረ ዘርኣዊነትን ኣክራሪነትን ንጡፋት ክትኾኑ ተደሊኹም ኣብ ከባቢኹም፣ ኣብ ቤት ማዘጋጃኹም፣ ትምህርቲ ቤትኩም፣ ኣብ ክለባትኩምን ብሓፈሻ ኣብ ከባቢኹም፣ ብነፃነት ደውሉልና።

MBR im Regierungsbezirk Arnsberg
c/o Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen
Iserlohner Str. 25
58239 Schwerte 

MBR im Regierungsbezirk Detmold 
c/o Arbeit und Leben im Kreis Herford
Kreishausstr. 6a
32051 Herford 

MBR im Regierungsbezirk Düsseldorf 
c/o Stadt Wuppertal - Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V.
An der Bergbahn 33
42289 Wuppertal 

MBR im Regierungsbezirk Köln
c/o Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs) im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln
Appellhofplatz 23 - 25
50667 Köln

 

MBR im Regierungsbezirk Münster (MOBIM)
c/o Geschichtsort Villa ten Hompelder Stadt Münster
Kaiser-Wilhelm-Ring 28
48145 Münster