እቶም ብናይ እቲ ግዝኣት ናይ ስራሕ ሚንስተር ዝቐረቡ ሓሙሽተ ቢሮታት፣ ምትሕብባርን ማሕበረ ሰባዊ ጉዳይን (NRW) ኣብ ናይ ፀረ ኣድልዎ ስራሕ፣ ዝተጎድአ ሰብ ኣብ ናይ ውልቀ ሰብን ኣካላዊ ጉድኣትን ምሕጋዝን ማዕርነት ኣብ ምትግባርን  ፍሉይ ግደ ኣለዎም። ኣብ ልምምድ ዝተደረኹ ማእኸላት እዮም ንውልቀ ሰባትን ኣብ ፀረ ዘርኣውነት ዝሰርሑ ሰባትን ዝጠቅም። ስራሕቶም እዞም ዝስዕቡ እዮም:

  • ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ኬዛትን ብኣድልዎ ንዝተጠቐዑ ሰባት ዝወሃቡ ሕጋዊ ምኽሪታትን ምሕጋዝ
  • ብዛዕባ ዘርኣውነትን ከመይ ኣድልዎ ከምእንዋፅኦን ኣፍልጦ ምፍጣር
  • ንኣብ ፀረ ዘርኣዊነት ዝሰርሑ በዓል ሞያታት ናይ ፅሑፍ ሰነዳትን ኣቑሑን ምቕራብ
  • በዓል ሞያታት ምስልጣን
  • ብዛዕባ ኣድልዎ መፅናዕቲ ምክያድ
  • ምስ ተግባር ዝተተሓሓዙ ሕትመታት ምዕባለ
  • ምስ በዓል ሞያታትን ፖለቲከኛታትን ምምኻር
  • ኔትዎርኪነግን ህዝባዊ ርክብን

ዘድልዩ website: www.nrwgegendiskriminierung.de

ብዛዕባ ውልቀ ሰባዊ ፀረ ኣድልዎ ፕሮጀክት ዝበለፀ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ:

Pädagogisches Zentrum Aachen e.V.
Gleichbehandlungsbüro
Mariahilfstr. 16
52062 Aachen
Telefon:+49 241 40 17 77 8
FAX:+49 241 49 00 4
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.gleichbehandlungsbuero.de

Planerladen e.V.
Schützenstraße 42
44147 Dortmund
Tel. 02 31 / 88 20 700
Fax: 02 31 / 88 20 701
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.integrationsprojekt.net – www.planerladen.de

Anti-Rassismus Informations-Centrum, ARIC-NRW e.V.
Friedenstr. 11, 47053 Duisburg
Tel: +49 203 28 48 73
Fax: +49 203 93 57 466
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.aric-nrw.de

AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln
Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. (ÖgG)
Berliner Straße 97-99
51063 Köln
Fon: 0221 964 76 300
Fax: 0221 964 96 709
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.oegg.de

Antidiskriminierungsbüro Südwestfalen
Heidenbergstr. 1c
57072 Siegen
Telefon (0271) 3175745
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Internet: www.vaks.info – www.mediathek-siegen.de