እቲ ናይ ‘ስደት ዑቕባን – ንስደተኛታትን ሓገዝትን’ ሓበሬታ እኩብ ከመይ ዘርኣዊነትን ኣድልዎን እንተጋጥመኩም እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ምኽሪታትን ሓበሬታትን ይእክብ። ኣብ NRW ምስ ዝርከብ ናይ ፀረ ኣድልዎ ቢሮ፣ ናይ ስደተኛታት ምኽሪ ቤት፣ ናይ ሰለባ ምኽሪ ኣገለግሎት ማእኸልን ናይ ሞባይል ምኽሪ ቤት ፀረ ኣክረርቲ ብምትሕብባር እዩ ተሰሪሑ። እዚ ናይ ሓበሬታ እኩብ እዚ ተሓቲሙ ኣብ NRW ተሰራጭዩ እዩ።

እቶም ቼክሊስትታት ናይ እቲ ናይ ሓበሬታ እኩብ ዋና ነጥቢ ዝሰርሑ እዮም፣ ሽድሽቲኦም ኣብ እቲ ናይ ኣቀባብላ ፈጠራ ተገይሮም እዮም ኣርባዕቲኦም ድማ ንስደተኛታት እዮም። እዞም ቼክሊስታት ከም ናይ ‘ንዓርሰ ሓገዝ’ ንክኾኑ እዮም ተማሂዞም ከምኡ ውን ናይ እቶም ብምትሕብባር ዘዳለዉዎ ኣካላት ናይ ምኽሪ ቤት ግልጋሎት እውን የንፀባርቕ። 

ብተወሳኺ ውን፣ እዘ ናይ ሓበሬታ እኩብ እዚ ናይ እርሰ በርሶም ዝተተሓሓዙ ኣቑሑን ተወሳኺ ርክባትን ስብስብ እዩ። 

ናይ እዚ ፐሮጀክት መተሓባበርቲ ኣካላት ዘለውኹም ሕቶታት ንክምልሱ ድልዋት እዮም። 

  • Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit (Antidiskriminierungsbüros NRW)
  • Opferberatung Rheinland (OBR) – Beratung und Unterstützung für Betroffene rechtsextremer und rassistischer Gewalt
  • Back Up – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
  • Flüchtlingsrat NRW e.V.
  • Jugendliche ohne Grenzen NRW (JOG)
  • RUBICON Köln
  • Aktionsgemeinschaft Junge Flüchtlinge in NRW
  • Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus / Landeszentrale für politische Bildung

Ermöglicht wurde das Infopaket durch Mittel des MFKJKS.