Konsultimi mobil kundër ekstremistëve të djathtë këshillon dhe mbështet të gjithë ata, të cilët dëshirojnë të angazhohen kundër ekstremizmit të djathtë dhe racizmit, apo që janë të prekur prej tyre.  

Për këtë ne japim ndihmë për vetëmbrojte, ku ne lidhim në vend personat veprues dhe zhvillojmë bashkërisht me këshillmarrëset/sit koncepte, individualisht dhe të orientuara në nevojë, i shoqërojmë në zbatim dhe i kualifikojmë në fushën e tematikave.  

Ndër të tjerash në sferën e mëtejshme të detyrave bëjnë pjesë gjithashtu analizat dhe dokumentimet e incidenteve dhe strukturave të ekstremizmit të djathtë. 

Përmes raportimeve dhe diskutimeve, trajnimit, kualifikimit të mëtejshëm dhe përmes publikimeve tona ne sensibilizohemi ndaj zhvillimeve, të cilat rrezikojnë bashkëjetesën demokratike – dhe jo më pak në të ashtuquajturën rreth të shoqërisë. 

Në rast se Ju dëshironi të bëheni aktiv kundër racizmit dhe ekstremizmit të djathtë në nismën tuaj, në komunë, në shkollë, nëpër shoqata, me kënaqësi mund të na drejtoheni neve. 

MBR im Regierungsbezirk Arnsberg
c/o Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen
Iserlohner Str. 25
58239 Schwerte 

MBR im Regierungsbezirk Detmold 
c/o Arbeit und Leben im Kreis Herford
Kreishausstr. 6a
32051 Herford 

MBR im Regierungsbezirk Düsseldorf 
c/o Stadt Wuppertal - Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V.
An der Bergbahn 33
42289 Wuppertal 

MBR im Regierungsbezirk Köln
c/o Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs) im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln
Appellhofplatz 23 - 25
50667 Köln

MBR im Regierungsbezirk Münster (MOBIM)
c/o Geschichtsort Villa ten Hompelder Stadt Münster
Kaiser-Wilhelm-Ring 28
48145 Münster