„Paketa informative arratisje dhe azil – për të arratisur dhe ndihmës/e“ grumbullon informacione dhe rekomandime veprimi në marrëdhënie me racizmin dhe diskriminimin. Ajo është krijuar në bashkëpunim me zyrat kundër diskriminimit, këshillin e refugjatëve, konsultimet për viktimat dhe konsultimet mobile kundër ekstremizmit të krahut të djathtë, të cilat veprojnë në NRW. 

Paketa informative është shpërndarë në të gjithë NRW-në në formë të printuar.  

Thelbin e paketës informative e përbëjnë listat e kontrollit, ku gjashtë prej të cilave u drejtohen iniciativave  të mirëpritura dhe katër të arratisurve. Këto lista kontrolli janë menduar si „Mbështetje vetëndihmë“ dhe pasqyrojnë përsëri ndihmën konsultë të partnerëve/partnereve bashkëpunuese.  

Përveç kësaj paketa informative përbëhet nga një koleksion materialesh të afërta nga ana tematike dhe të linqeve të mëtejshme. 

Në rast pyetjesh të mëtejshme qëndrojnë me kënaqësi në dispozicion partnerët/partneret e bashkëpunimit! 

  • Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit (Antidiskriminierungsbüros NRW)
  • Opferberatung Rheinland (OBR) – Beratung und Unterstützung für Betroffene rechtsextremer und rassistischer Gewalt
  • Back Up – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
  • Flüchtlingsrat NRW e.V.
  • Jugendliche ohne Grenzen NRW (JOG)
  • RUBICON Köln
  • Aktionsgemeinschaft Junge Flüchtlinge in NRW
  • Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus / Landeszentrale für politische Bildung

Ermöglicht wurde das Infopaket durch Mittel des MFKJKS.