د زياتي د ښکار دوه مرکزونه چي د اين آر ډبليو رياست ۔ بيک اپ او او بي آر ۔ يې مرسته کوي هغه کسانو ته نصيحت او مرسته ورکوي چي د ښۍ اړخ د افراطي حملو، نژادي تشدد يا کوم بل رقم د تعصب اوچت کړي تشدد اغيزه پري شوې وي۔ هغوي اغيزه مند خلکو ته خوندي ځاي ورکوي چي د خپلو تجربو په هکله خبرې وکړي او د نوي کړنې لپاره نوي غايه ترلاسه کولو او د حملې نتيجه قابو کولو کې د خلکو مرسته وکړي۔ دا خدمتونه د هغه کسانو لپاره دي چي نيغ په نيغه پري اغيزه شوې وي، خپلوانو، دوستانو، اشنايانو او د تشدد د ګواهانو لپاره۔

  • د مثال په توګه، د اړتياوي او څه چي شتون نه لري په بنسټ، په مرسته کې شامل دي:
  • د قانوني سوالونو په هکله معلومات
  • د پوليسو سره د مصاحبو او نورو واکمندو سره د تګلار پر مهال ځانګړې مرسته ورکول۔
  • د قانوني مشير يا ګواه په لټولو کې مرسته کول
  • د هغه حالاتو څيړڼه کول چي ګواښ په کې وي
  • په طبي او معالجي مرستې کې منځګړتوب کول
  • د يوې ازموينې په تيارولو او د هغې په تعقيب کې مرسته کول
  • د ميډيا او عوامي تعلقاتو متعلق کار کې نصيحت
  • د زيان په صورت کې د مرستې په غوښتنه کې مرسته
  • د اتحاد په تګلار کې مشورې

د مرستې سره پيوست د غايې او واړه ګامونو ټاکنه متعلقه کس کوي۔ دا خدمتونه ويړيا دي، اعتمادي دي، په غوښتنه په پټه دي او د څه راپور نه بغير کول کيږې۔ د صلا مشورې کار په لازمي توګه ګرځيدونکې دې او د اغيزه مند کس په ټاکلې موقعيت کيږې۔

 

اړيکې:

Back Up – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
Königswall 36
44137 Dortmund
Tel: 02 31 / 53 20 09 41
Fax: 02 31 / 53 20 09 44
http://backup-nrw.org 

Opferberatung Rheinland (OBR) – Beratung und Unterstützung für Betroffene rechtsextremer und rassistischer Gewalt
c/o IDA-NRW
Volmerswerther Str. 20
40221 Düsseldorf
Tel: 02 11 / 15 92 55 66
Fax: 02 11 / 15 92 55 69
www.opferberatung-rheinland.de