پنځه يوځاي شوې اجنسۍ چي د رياست د کار کولو او ټولنيزو معاملو وزارت (اين آر ډبليو) يې ملاتړ کوي د تبعيض ضد کار کې خصوصي لاس لري چي د ځانګړي يا په ساختماني زيان کړيدلو وګړو مرسته کوي او يو رنګ چلند ته ترفيع ورکوي۔ دا په ځانګړې توګه د کړيدلو او هغه وګړو چي د نژاد ضد کار کې ګمارولې شوي وي لپاره د کړنې په بنسټ د خدمتونو ځايونه دي۔ د دې په کړنو کې شمول کوي:

  • د تبعيض د لارې کړيدلو وګړو او په ځانګړې پيښو کې قانوني مشورې ورکول۔
  • د نژاديت او تبعيض د عنوانونو په شمول د پوهه خپرولو ورکشاپونه کول۔
  • د نژاديت ضد کار کوونکو وګړو او مسلکيانو ته مواد او ليکنې ورکول۔
  • د مسلکيانو تربيت
  • د تبعيض په ميدانونو کې څيړنې کول
  • د کړنو په هکله اشاعتونو ته وده ورکول
  • د سياستدانانو او مسلکيانو سره سلا مشوره کول
  • نيټورکنګ او عوامي تعلقات

شريکه ويب پاڼه:  www.nrwgegendiskriminierung.de
 

تاسو د ځانګړې د تبعيض ضد پروژې په هکله وړاندې معلومات ترلاسه کولاي شۍ:

Pädagogisches Zentrum Aachen e.V.
Gleichbehandlungsbüro
Mariahilfstr. 16
52062 Aachen
Telefon:+49 241 40 17 77 8
FAX:+49 241 49 00 4
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.gleichbehandlungsbuero.de

Planerladen e.V.
Schützenstraße 42
44147 Dortmund
Tel. 02 31 / 88 20 700
Fax: 02 31 / 88 20 701
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.integrationsprojekt.net – www.planerladen.de

Anti-Rassismus Informations-Centrum, ARIC-NRW e.V.
Friedenstr. 11, 47053 Duisburg
Tel: +49 203 28 48 73
Fax: +49 203 93 57 466
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.aric-nrw.de

AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln
Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. (ÖgG)
Berliner Straße 97-99
51063 Köln
Fon: 0221 964 76 300
Fax: 0221 964 96 709
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: www.oegg.de

 

Antidiskriminierungsbüro Südwestfalen
Heidenbergstr. 1c
57072 Siegen
Telefon (0271) 3175745
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Internet: www.vaks.info – www.mediathek-siegen.de