مشاوره سیار در مقابله با افراط‌گرایی جناح راست به تمام افرادی که می‌خواهند در زمینه مقابله با افراط‌گرایی جناح راست و نژادپرستی فعالیت کنند یا از این طریق آسیب دیده‌اند مشاوره می‌دهد و از آن‌ها پشتیبانی می‌کند.

به این ترتیب، به خودیاری از طریق ارتباط شبکه‌ای محلی با فعالان کمک می‌کنیم و مفاهیم فرد-محور و تقاضا-محور را در کنار دریافت‌کنندگان مشاوره ایجاد می‌کنیم. به علاوه، این مفاهیم را به اجرا درمی‌آوریم و صلاحیت موضوع را می‌سنجیم. 

وظایف دیگر عبارتند از تحلیل و ثبت رویداد‌ها و ساختار‌های جناح راست.

از طریق سخنرانی و بحث، جلسات آموزشی و انتشار مطالب، آگاهی را در زمینه اتفاقاتی که همکاری دموکراتیک را به خطر می‌اندازد، به خصوص، در طبقه موسوم به «متوسط» بالا می‌بریم.

اگر می‌خواهید در زمینه مقابله با نژادپرستی و افراط‌گرایی جناح راست در طرح، شهرداری منطقه‌تان، مدارس، کلوپ‌ها و به طور کلی‌تر در محیط محلی خود فعالیت کنید، با ما تماس بگیرید.

MBR im Regierungsbezirk Arnsberg
c/o Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen
Iserlohner Str. 25
58239 Schwerte 

MBR im Regierungsbezirk Detmold 
c/o Arbeit und Leben im Kreis Herford
Kreishausstr. 6a
32051 Herford 

MBR im Regierungsbezirk Düsseldorf 
c/o Stadt Wuppertal - Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V.
An der Bergbahn 33
42289 Wuppertal 

MBR im Regierungsbezirk Köln
c/o Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs) im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln
Appellhofplatz 23 - 25
50667 Köln

MBR im Regierungsbezirk Münster (MOBIM)
c/o Geschichtsort Villa ten Hompelder Stadt Münster
Kaiser-Wilhelm-Ring 28
48145 Münster