بسته اطلاعاتی «مهاجرت و پناهندگی برای پناهندگان و حامیان» اطلاعات و  اقدامات توصیه شده برای مقابله با نژادپرستی و تبعیض را گرد هم آورده است. این بسته با همکاری دفاتر مقابله با تبعیض در NRW، شورای پناهندگان، مراکز مشاوره به قربانیان و مشاوره سیار برای مقابله با افراط‌گرایی جناح راست تهیه شده است. بسته اطلاعاتی به صورت چاپ شده در کل NRW توزیع شده است.

چک‌لیست‌ها تمرکز اصلی بسته اطلاعاتی هستند و شش مورد از آن‌ها با هدف خوش‌آمد‌گویی و چهار مورد با هدف اطلاع‌رسانی به پناهندگان تدوین شده‌اند. این چک‌لیست‌ها به صورت «کمک برای خودیاری» طراحی شده‌اند و خدمات مشاوره شرکت‌کنندگان پروژه را منعکس می‌کنند. 

علاوه بر این، بسته اطلاعاتی شامل مجموعه‌ای از مطالب مرتبط با موضوع و پیوند‌های دیگر می‌شود. 

شرکت‌کنندگان در این پروژه آماده پاسخ‌گویی به تمام سؤالات شما هستند.

  • Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit (Antidiskriminierungsbüros NRW)
  • Opferberatung Rheinland (OBR) – Beratung und Unterstützung für Betroffene rechtsextremer und rassistischer Gewalt
  • Back Up – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
  • Flüchtlingsrat NRW e.V.
  • Jugendliche ohne Grenzen NRW (JOG)
  • RUBICON Köln
  • Aktionsgemeinschaft Junge Flüchtlinge in NRW
  • Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus / Landeszentrale für politische Bildung

Ermöglicht wurde das Infopaket durch Mittel des MFKJKS.